Illeték 2011

PDF változatPDF változat

A 2010-ben életbe lépett családon belüli ajándékozási- és öröklési illeték változások után, 2011-ben  egy-egy ponton történt további módosítás a fenti törvényben, amelyek között találhatunk elsősorban az ingatlanokra kiterjedő szabályozásokat. Lássuk is milyen változásokat hozott ez év elején (eddig) a jogalkotó:

 

Változások 2011-től:

 • A 35 év alatti, első lakásukat megszerző fiatalok automatikus (12 havi) illetékfizetést kapnak.
 • A beépítés miatt halasztott telekilleték esetén, akkor is teljesített a feltétel, ha a lakóház építésre nyitva álló határidőn belül az építésügyi hatóság már kiadta a használatbavételi engedélyt, feltéve, hogy az utóbb jogerőre emelkedik.
 • A kedvezményezett eszközátruházás illeték-mentessége megszűnik, ha 1 éven belül értékesítik az eszközt.
 • Kedvezményezett szervezet (pl. alapítvány) az ingatlan megszerzésekor már nem nyilatkozik a társasági adó kötelezettségéről, azt az adóhatóság hivatalból figyelembe veszi.
 • Elemi csapás esetén a nemzetgazdasági miniszter felmentést adhat az illetékfizetés alól.

2010-től érvényes változások:

 • A visszterhes vagyonátruházás (pl. eladás, apport) általános illetéke ingatlan esetén 4 % lett. Lakóingatlannál 4 millió forintig maradt a 2 %-os mérték. A felső határ vagyoni betét (ingatlant magában foglaló részesedés) megszerzésekor maximum 2 százalék a megszerzett 1 milliárd forint ingatlanvagyon arányos része feletti értékre. A fizetendő illeték a megszerzett ilyen tulajdonrészre arányosan maximum 200 millió forint lehet.
 • Illetékköteles lett a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban a vagyoni betét (részvény, részesedés, stb.) megszerzése is, ha az eléri a 75 %-ot, ideértve a kapcsolt vállalkozások, vagy közeli hozzátartozói általi megszerzést is. A 75 % elérésekor – függetlenül annak időpontjától – beáll az illetékkötelezettség, de abból le kell vonni a 2010.01.01 előtt, az örökölt, vagy ajándékozás útján megszerzett részesedésre arányosan eső részesedés értékét.
 • Az illetékköteles vagyoni betét megszerzését szabad formátumú bejelentéssel kell az APEH felé közölni 30 napon belül.
 • Megszűnt a Kft., a Bt. és a Kkt., valamint a szövetkezeti részjegy vagyoni betétjének öröklési illeték-mentessége. (Eddig csak a Zrt. részvényének öröklése volt illetékköteles). A 20 millió forintos illetékmentességbe ezek az illetékköteles vagyoni betétek is betudhatóak, de a beszámítási sorrendet be kell tartani (ingatlan, ingó, egyéb).
 • A kisvállalkozói (egyéni vállalkozói, egyéni cégbeli) vagyon öröklésekor, ajándékozásakor a vállalkozás legalább 3 évig való folytatása esetén illetékalap-kedvezmény jár. Házastárs esetében 50 %, maximum 5 millió forint vagyonértékig, egyéb esetében 25 %, maximum 2,5 millió forintig. Ha a továbbműködtetés csorbul, vagy a részesedés értékesítik, vagy bevonják, akkor a kedvezmény dupla mértékű összegét kell illetékként megfizetni.
 • Az ingatlanforgalmazók és járműforgalmazók külön jogosultság nélkül vehetik igénybe a kedvezőbb illetékmértékeket. (Eddig 50 %-os és 75 %-os forgalmi küszöb vonatkozott rájuk).
 • A felügyeleti intézkedés eljárási illetéke azonos lett a fellebbezés illetékével.

Jó tudni:

 • A telek 4 éves feltételes illetékmentessége kapcsán 2009.01.23-tól új elemként kerül rögzítésre, hogy az illeték törlésének feltétele immáron nem csupán lakóház-építés, hanem olyan lakóház építése, amelyben a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10 %-át, így kívánva kiküszöbölni azt, hogy egy több hektár nagyságú telek esetén a beépítés megtörténjen egy 50 nm2-es lakóház felépítésével.
 • A gazdasági válságot figyelembe véve 2 évvel meghosszabbításra kerül a lakóházépítésre, illetve az ingatlanok továbbértékesítésére nyitva álló határidő azokban az illetékügyekben, ahol 2008. október 1. és 2012. szeptember 30. között járna le, és a vagyonszerzők ezt a határidő lejárta előtt kérik az adóhatóságtól.
 • A gyermeknek 14 éves korukig kért személyi igazolvány (amivel az EU területén szabadon utazhatnak) illetékmentesen igényelhető. A 10 évre igényelt útlevél illetéke 14.000 forint lett.(adózóna nyomán)

 

RSS hírcsatorna

Többet szeretne tudni?

Iratkozzon fel RSS hírcsatornánkra!

Kérjük hívja a +36 30 332 5119-es számot

Főbb számviteli szolgáltatásaink:

 • Könyvelés
 • Adótanácsadás
 • Bérszámfejtés
 • Vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatos ügyintézés Budapesten!

Tisztelettel,

Pollák Márton

Ügyvezető igazgató

 
 

Napi teszt


Napi Tipp

Hogyan használhatjuk saját autónkat vállalati célból?

Ha saját autónkat szeretnénk használni vállalati célból, akkor útnyilvántartást kell vezetnünk, és cégautót is kell...