Illeték 2011

PDF változatPDF változat

A 2010-ben életbe lépett családon belüli ajándékozási- és öröklési illeték változások után, 2011-ben  egy-egy ponton történt további módosítás a fenti törvényben, amelyek között találhatunk elsősorban az ingatlanokra kiterjedő szabályozásokat. Lássuk is milyen változásokat hozott ez év elején (eddig) a jogalkotó:

 

Változások 2011-től:

 • A 35 év alatti, első lakásukat megszerző fiatalok automatikus (12 havi) illetékfizetést kapnak.
 • A beépítés miatt halasztott telekilleték esetén, akkor is teljesített a feltétel, ha a lakóház építésre nyitva álló határidőn belül az építésügyi hatóság már kiadta a használatbavételi engedélyt, feltéve, hogy az utóbb jogerőre emelkedik.
 • A kedvezményezett eszközátruházás illeték-mentessége megszűnik, ha 1 éven belül értékesítik az eszközt.
 • Kedvezményezett szervezet (pl. alapítvány) az ingatlan megszerzésekor már nem nyilatkozik a társasági adó kötelezettségéről, azt az adóhatóság hivatalból figyelembe veszi.
 • Elemi csapás esetén a nemzetgazdasági miniszter felmentést adhat az illetékfizetés alól.

2010-től érvényes változások:

 • A visszterhes vagyonátruházás (pl. eladás, apport) általános illetéke ingatlan esetén 4 % lett. Lakóingatlannál 4 millió forintig maradt a 2 %-os mérték. A felső határ vagyoni betét (ingatlant magában foglaló részesedés) megszerzésekor maximum 2 százalék a megszerzett 1 milliárd forint ingatlanvagyon arányos része feletti értékre. A fizetendő illeték a megszerzett ilyen tulajdonrészre arányosan maximum 200 millió forint lehet.
 • Illetékköteles lett a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban a vagyoni betét (részvény, részesedés, stb.) megszerzése is, ha az eléri a 75 %-ot, ideértve a kapcsolt vállalkozások, vagy közeli hozzátartozói általi megszerzést is. A 75 % elérésekor – függetlenül annak időpontjától – beáll az illetékkötelezettség, de abból le kell vonni a 2010.01.01 előtt, az örökölt, vagy ajándékozás útján megszerzett részesedésre arányosan eső részesedés értékét.
 • Az illetékköteles vagyoni betét megszerzését szabad formátumú bejelentéssel kell az APEH felé közölni 30 napon belül.
 • Megszűnt a Kft., a Bt. és a Kkt., valamint a szövetkezeti részjegy vagyoni betétjének öröklési illeték-mentessége. (Eddig csak a Zrt. részvényének öröklése volt illetékköteles). A 20 millió forintos illetékmentességbe ezek az illetékköteles vagyoni betétek is betudhatóak, de a beszámítási sorrendet be kell tartani (ingatlan, ingó, egyéb).
 • A kisvállalkozói (egyéni vállalkozói, egyéni cégbeli) vagyon öröklésekor, ajándékozásakor a vállalkozás legalább 3 évig való folytatása esetén illetékalap-kedvezmény jár. Házastárs esetében 50 %, maximum 5 millió forint vagyonértékig, egyéb esetében 25 %, maximum 2,5 millió forintig. Ha a továbbműködtetés csorbul, vagy a részesedés értékesítik, vagy bevonják, akkor a kedvezmény dupla mértékű összegét kell illetékként megfizetni.
 • Az ingatlanforgalmazók és járműforgalmazók külön jogosultság nélkül vehetik igénybe a kedvezőbb illetékmértékeket. (Eddig 50 %-os és 75 %-os forgalmi küszöb vonatkozott rájuk).
 • A felügyeleti intézkedés eljárási illetéke azonos lett a fellebbezés illetékével.

Jó tudni:

 • A telek 4 éves feltételes illetékmentessége kapcsán 2009.01.23-tól új elemként kerül rögzítésre, hogy az illeték törlésének feltétele immáron nem csupán lakóház-építés, hanem olyan lakóház építése, amelyben a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10 %-át, így kívánva kiküszöbölni azt, hogy egy több hektár nagyságú telek esetén a beépítés megtörténjen egy 50 nm2-es lakóház felépítésével.
 • A gazdasági válságot figyelembe véve 2 évvel meghosszabbításra kerül a lakóházépítésre, illetve az ingatlanok továbbértékesítésére nyitva álló határidő azokban az illetékügyekben, ahol 2008. október 1. és 2012. szeptember 30. között járna le, és a vagyonszerzők ezt a határidő lejárta előtt kérik az adóhatóságtól.
 • A gyermeknek 14 éves korukig kért személyi igazolvány (amivel az EU területén szabadon utazhatnak) illetékmentesen igényelhető. A 10 évre igényelt útlevél illetéke 14.000 forint lett.(adózóna nyomán)

 

RSS hírcsatorna

Többet szeretne tudni?

Iratkozzon fel RSS hírcsatornánkra!

Kérjük hívja a +36 30 332 5119-es számot

Főbb számviteli szolgáltatásaink:

 • Könyvelés
 • Adótanácsadás
 • Bérszámfejtés
 • Vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatos ügyintézés Budapesten!

Tisztelettel,

Pollák Márton

Ügyvezető igazgató

 
 

Napi teszt


Napi Tipp

A fejlesztési alapok, így a K+F alap képzése kiemelt vizsgálati szempont egy átfogó APEH ellenőrzésnél.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Irányelve az...