Több cégünk esetében több járulékfizetési kötelezettség!

PDF versionPDF version

A gazdasági társaságokról szóló törvény 149. §-a értelmében, a társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét a tagok közül vagy harmadik személyek köréből a taggyűlés által választott egy vagy több ügyvezető láthatja el. A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy valamennyi tag jogosult az ügyintézésre és képviseletre. Ilyenkor őket kell ügyvezetőknek tekinteni, amennyiben megfelelnek a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezéseknek.


A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 10.§ (2) bekezdésének b) pontja leszögezi, hogy a társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége a vezető tisztségviselői jogviszony létrejötte napjától annak megszűnése napjáig áll fenn. 2012. január 1-től az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő is társas vállalkozónak tekintendő, akire a biztosítási jogviszony kiterjed, vagyis járulékot kell fizetnie. Ezt a módosítást a 2011. évi CLVI. törvény 217. § (2) bekezdésében hirdették ki.


A Tbj. 4.§-ában találjuk meg a társadalombiztosításban alkalmazott fogalomrendszert. A 2. bekezdés d) pontja határozza meg a társas vállalkozókat. Ennek 5. pontját 2012. január 1-től úgy módosították, hogy az ügyvezető is társas vállalkozónak tekintendő, azaz társas vállalkozóként biztosított, kivéve ha  • munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői feladatokat, vagy

  • tényleges személyes közreműködést is teljesít a gazdasági társaságban az ügyvezetés mellett.

Ez a változtatás – amely a járulékfizetésre kötelezett személyek körének növelésére irányult, - hatalmas keveredést okozott az adózók és könyvelőik körében, mert az ügyvezetői feladatok ellátása soha nem volt eddig olyan biztosítási jogviszonyba tartozó tevékenység, amihez előírt járulékfizetés kapcsolódhat. A közteher mértéke a jövedelemtől függött, ami általában nem volt, vagy kevés volt, de a minimálisan kötelező havi befizetés (57.375 Ft) nem vonatkozott rá.


Ha valaki személyes közreműködés keretében maga is végzi a vállalkozási tevékenységet, akkor annak alapján már biztosított, mint társas vállalkozó. Ezt a tevékenységet a tagi jogviszonya alapján végzi.
A pontos megfogalmazás szerint, társas vállalkozó a korlátolt felelősségű társaság tagja, ha a társaság - ideértve ezen társaságok előtársaságként történő működésének időtartamát is - tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik (tagsági jogviszony). Tehát a munkára nem kötöttek vele munkaszerződést vagy megbízási szerződést.


 

Napi teszt


Napi Tipp

Könyvvizsgáló kell, de mikor?

A számviteli törvény általános szabálya szerint:

155. § (3) Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen...