Egyszerűsített éves bevallás 2012

PDF versionPDF version

A 2011-es évre szoló bevallását elkészítettheti egy könyvelővel, vagy a nav által is. Ez utóbbira viszont akár 1 hónapot is kell várnia míg visszaérkezik a feladóhoz, nem beszélve arról hogy számos feltételnek eleget kell tenni, cégünk azonban pár napos határidővel elkészíti önnek ezt a dokumentumot.

 

A NAV közleménye:

Ha a magánszemély személyi jövedelemadó bevallás benyújtására kötelezett és nem kért munkáltatói adómegállapítást (vagy a munkáltatója azt nem vállalja), akkor e kötelezettségének egyszerűsített bevallás választásával is eleget tehet, amely az önadózás egyik formája.

 

Az egyszerűsített bevallás választása esetén a 1153NY jelű nyilatkozatot kitöltve és aláírva 2012. február 15-ig kell a magánszemélynek visszajuttatnia.

A nyilatkozat letölthető a www.nav.gov.hu internetes oldalról, illetve beszerezhető az ügyfélszolgálatokon. A kitöltött és aláírt nyilatkozat visszaküldhető postán vagy az ügyfélkapun keresztül elektronikusan, továbbá leadható személyesen az ügyfélszolgálatokon.

A nyilatkozathoz semmilyen bizonylatot, igazolást nem kell mellékelni, mivel az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján készíti el a bevallási ajánlatot.

A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén a kötelezettséget önadózóként – a törvényi feltételek fennállása esetén – a 1153ANY jelű adónyilatkozaton vagy a 1153-as számú bevalláson kell teljesíteni 2012. május 21-ig.

 

A nyilatkozat kitöltési útmutatója – mely a www.nav.gov.hu internetes oldalról szintén letölthető – további hasznos információkat tartalmaz (többek között mely esetekben választható ezen bevallási mód, illetve mikor nem), ezért a kitöltés előtt érdemes azt áttanulmányozni.

 

Ha az egyszerűsített bevallás választásának feltételei fennállnak, azaz érvényes nyilatkozat esetén az adóhatóság elkészíti az egyszerűsített bevallást, amit április 30-ig megküld az adózónak.

Ezt követően az adózónak nincs más feladata, mint hogy a részére elkészített bevallásban lévő adatokat egyeztesse a nála lévő igazolásokkal, s egyezés esetén azt aláírva visszaküldje. Ha eltérést tapasztal, a bevallást javíthatja vagy kiegészítheti, s így küldi vissza azt az adóhatóság részére. A visszaküldés határideje: 2012. május 21.

 

Abban az esetben, ha az adózónak befizetési kötelezettsége keletkezik, az adót általános esetben 2012. május 21-ig kell megfizetnie. Az adatok javítása esetén azonban az adót az adóhatóság értesítésének kézhezvételét követő 30 napon belül kell megfizetni.

Visszatérítés esetén az adóhatóság a visszatérítendő adót a bevallás beérkezésétől, vagy a javítás alapján módosított bevallásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül utalja ki.

 

A nyilatkozat főlapjának kitöltésénél a belföldi postai cím megadásakor csak abban az esetben kell kitölteni az e-mail cím rovatot, ha az adóhatóság által elkészített 1153E egyszerűsített bevallást az adózó elektronikus úton szeretné megkapni. Változás a korábbi évekhez képest, hogy postai címként külföldi cím feltüntetése esetén kötelező az e-mail cím rovat kitöltése.

 

Kérjük a Tisztelt Adózókat, hogy a nyilatkozat postai úton történő megküldése esetén a borítékon a feladó nevén és címén kívül az „NY” betűt is szíveskedjenek feltüntetni a soron kívüli feldolgozás érdekében!

 

forrás: www.nav.gov.hu

Napi teszt


Napi Tipp

A záró készpénzállomány naptári hónaponként számított naponkénti átlaga nem haladhatja meg az 500.000,- Ft-ot, vagy az elõzõ évi bevétel 2 %-át. Ha az előző évi bevétel nem éri el a 41,66...