Az inkasszó

PDF versionPDF version

Előfordulhat, hogy valamelyik állami hivatal felé olyan tartozásunk van (pl. közigazgatási bírság, mulasztási bírság stb.) melyet a fizetési határidőig nem teljesítettünk. Ekkor a jogszabály szerint az adóhatóság feladata (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, továbbiakban NAV) a cég vagy magánszemély tartozásának kikényszerítése. Ez utóbbi intézkedés révén jelenik meg az inkasszó fogalma, más néven a hatósági átutalási megbízás.

Azok, akik bankszámla nyitására kötelezettek (pl. cégek), legalább egy darab pénzforgalmi számlával kell rendelkezniük. Ez utóbbi az adóhatóság számára ismert, így az inkasszó esetében nem kell végigkérdeznie a bankokat. Magánszemélyek esetében az adóhatóságnak viszont meg kell keresnie hogy melyik pénzintézetnél vezet az illető bankszámlát, amely azonban eltarthat egy ideig.

Abban az esetben ha a fizetési határidőig nem tettünk eleget az adott tartozás kiegyenlítésére, akkor a NAV minden előzetes értesítés nélkül, az összeg nagyságától függetlenül megkezdi az inkasszót, kivéve ha már folyamatban lévő részletfizetési kedvezményünk van.

A NAV bankonként egy bankszámlára kezdeményezi az inkasszót, a pénzintézet azonban a megjelölt számlaszámon túl (ha azon nincs elég fedezet) köteles kiterjeszteni a teljesítést minden fizetési-számla szerződés, betétszerződés, takarék-betét szerződés alapján kezelt, az adóst megillető összegre is. A több számlatulajdonos tulajdonában álló számlán kezelt pénzösszeg teljes egészében végrehajtás alá vonható bármelyik számlatulajdonossal szemben fennálló követelés esetében. Ha a bankszámlán nincs elegendő fedezet, a pénzintézet további 35 napon keresztül élhet az inkasszóval. Először a forintban kezelt összegekből teljesít a bank, (ezen belül is az alacsonyabb kamatozásúval indít) ezután alkalmazza az inkasszót a külföldi pénznemben rendelkezésre álló devizára.

Az esedékességet követően eszközölt befizetésekkel rendezett kötelezettségre kiadott inkasszóval leemelt pénzt az adóhatóság visszautalja, 8 napon belül késedelmi kamat térítése nélkül, míg a megjelölt határidőt követően a jogszabályban meghatározott kamattal növelten.

A fentiek értelmében tehát ajánlatos folyamatosan figyelni vállalkozásunk adó- és járuléktartozásait, mivel rendkívül kellemetlen lehet például az, ha valamelyik vevőnk átutalással fizet nekünk, majd a NAV pedig az inkasszó értelmében le is emeli a pénzt cégünk bankszámlájáról, így akár likviditási problémákat is okozva ezzel.

Napi teszt


Napi Tipp

A záró készpénzállomány naptári hónaponként számított naponkénti átlaga nem haladhatja meg az 500.000,- Ft-ot, vagy az elõzõ évi bevétel 2 %-át. Ha az előző évi bevétel nem éri el a 41,66...