Szja 2011

PDF versionPDF version

A személyi jövedelemadó jogszabályaiban próbált a jogalkotó egységesíteni a sok helyen előforduló 16 %-os adókulccsal, amely nem minden esetben annyi amennyinek látszik. A törvényben találhatunk továbbá az adóbevallásokat érintő változásokat (‘’söralátétes’’-rendszer) illetve olvashatunk a családi kedvezményről, valamint egy-két mondatos egyéb változásokról is.

 • A személyi jövedelemadóalap után jogszabály szerint egységesen 16 % szja-t kell fizetni, tehát megszűntek a sávos százalékkulcsok. Ennek pontos számítása azonban nem adóalap*0,16, hanem a szuperbruttó szabály miatt (amely 2011-ben is tovább él) a képlet tovább komplikálódik. Lássunk is erre egy példát:

A munkavállaló havi 200.000 Ft bruttó bért kap. Ez egyben az adóalap is a számításnál.

Fizetendő szja:

200.000 Ft*1,27*0,16= 40.640 Ft

A fenti számításból látszik, hogy a bruttó bért előbb a szuperbruttó miatt fel kell szorozni 1,27-el, majd a kapott összeg 16 %-át kell személyi jövedelemadóként elszámolni.

 

 • A 2006.09.01 előtt indult zárt (egy ciklusú, tehát pl. 5 éves) kamatperiódusú betét, az ezt megelőzően beszerzett értékpapír átruházása esetén az adókulcs továbbra is 0 %.
 • Az osztalék, a kamat, az ingó- és ingatlan átruházás és a tőzsdei osztalék (árfolyamnyereségadó) adója egységesen 16 % (a tavalyi 20% helyett).
 • Az egyéni vállalkozó 10 % nyereség utáni adó fizetésére kötelezett az első 500 millió forintnyi adóalapra.
 • Aki munkaviszonyban csak az egyéni vállalkozás szüneteltetésének időszakában áll, az alkalmazhatja az átalányadózás rendszerét.
 • A béren kívüli juttatások kifizetőt terhelő adóterhe 16 % szja lesz, ami ténylegesen 19,04 %! (16%*1,19), mivel az adó alapja a jövedelem 1,19-szerese lett.
 • Az adójóváírásnál is szerepet játszó összes jövedelem fogalmából kikerült az osztalékelőleg és a bíróság által megítélt bér.
 • Az adójóváírás a bér 16 %-a, legfeljebb jogosultsági hónaponként 12.100 forint. A jogosultsági határ 2,75 millió forint. Az adójóváírás egyre csökkenő összegben 3,96 millió forintig jár. A családi kedvezmény, mivel adóalap-kedvezmény megelőzi az adójóváírást.
 • Az adókedvezmények bevallási igénybevételének sorrendje: lakáscélú-, személyi-, őstermelői-,és  egyéb kedvezmény.
 • A családi kedvezmény nagy mértékben emelkedik, amely adóalap-csökkentő tétel, adózási hatása gyermekenként 10.000 forintos adókedvezmény, 3 vagy annál több eltartott gyermek esetén pedig 33.000 forint gyermekenként. Családi kedvezményt az kaphat, aki családi pótlékra jogosult. Abban az esetben ha a családi pótlék folyósítását felfüggesztik, a kedvezmény akkor is jár. A bevallásban a közös háztartásban lakó házastársak, élettársak a kedvezményt megoszthatják. A jövedelemkorlát megszűnt.
 • A személyi jövedelemadó elszámolásánál is bevezették az ezer forintra történő kerekítést!

 Változások az adóbevallásban

 • Az adóelőleg megállapításához ezek után is nyilatkozni kell a munkáltató felé, amely azonban már ‘’csak’’ a költség, adójóváírás, családi kedvezmény és a fogyatékkal élők körében gyűjt adatokat. A hibás költség-nyilatkozat esetén továbbra is 39 %, a jogalap nélkül igénybe vett adójóváírás és fogyatékossági kedvezmény esetén 12 % automata megállapítandó bírságot kell fizetni a bevalláskor.
 • Az adóbevallás elkészítését a munkavállalók esetében továbbra is az alkalmazott és a munkáltató is elkészítheti, természetesen közös megegyezés alapján, a magánszemély pedig azt benyújthatja adónyilatkozatként NAV általi, vagy saját bevallásaként.
 • A bérlapon fel kell tüntetni az adóelőleg alapját, a szuperbruttósítást, a családi kedvezményt, az adójóváírást és a többi adókedvezményt, valamint az adónyilatkozat alkalmazhatóságára vonatkozó esetleges tiltást.
 • 2012-ben lesz először alkalmazható az adónyilatkozat, jogszabály szerint csak akkor, ha kizárólag egy munkáltatótól származik a jövedelem, nincs költségelszámolás, nincs családi kedvezmény-megosztás, csak a munkáltatón keresztül vesz igénybe adókedvezményt és adójáról az önkéntes kölcsönös pénztárának nyilatkozatot és nyugdíjpénztári előtakarékossági nyilatkozatot nem ad!
 • Adónyilatkozatot adhat be az is, akinek vagy a munkáltatói kifizetéseinél nincs ezer forintnál nagyobb adókülönbség, vagy más kifizetőtől kapott keresete nem haladta meg alkalmanként a 100 ezer forintot, de csak akkor, ha nem számol el költséget (kivéve az átalány 10 %-ot), nincs adójóváírása és családi kedvezménye, az előbbi pénztári nyilatkozatokat mellőzi és az adót hiánytalanul levonták. A söralátéten való bevallást a munkáltató akkor köteles kizárni a kiadandó igazoláson, ha az adókülönbözet ezer forintnál nagyobb, míg a kifizető a 100 ezer forintnál nagyobb kifizetésnél tünteti fel ezen tiltást.

Egyéb változások

 • A bérbeadás összevonandó jövedelem lett, így itt a 20,32 %-os (16%*1,27) kulccsal kell kalkulálni, de választható hogy 10 %-os átalány, vagy tételes a költségelszámolás, ha az ingatlan 3 évnél régebbi, az értékcsökkenés akkor is elszámolható. Az adót számlaadásra kötelezett esetében nem kell levonni, az adószámmal nem rendelkező bérbeadótól sem.
 • A reprezentáció fogalma szegényebb lesz azokkal a rendezvényekkel, ahol aránytalanul alacsony a szakmai program.
 • A 2 évnél régebbi számítógép már nem adható ingyenes juttatásként. Megszűnt a végkielégítés megosztási szabálya.
 • Az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárba történő más személy általi befizetés és a nem nyugdíj kifizetés nem számít jövedelemnek.
 • Az elhalálozást követően, de a halál időpontjáig járó bért az elhunyt adóbevallásában kell feltüntetni. A gyakorlatban azonban nem egyértelmű hogy ezt ki fogja aláírni.
 • Az ingatlan szerzési értéke az örökösödési és ajándékozási illeték alapja, vagy a hagyatéki leltárban feltüntetett összeg, vagy az illetékhatározatig a bevétel 50 %-a lehet. Ha nem illetékköteles a kapott dolog, akkor a bevétel 75 %-a a szerzési érték. Értékpapír esetén az illetékhatározatig a szokásos piaci érték vehető alapul.

Napi teszt


Napi Tipp

A fejlesztési alapok, így a K+F alap képzése kiemelt vizsgálati szempont egy átfogó APEH ellenőrzésnél.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Irányelve az...