Eltűnt számlatömb?

PDF versionPDF version

 A számlatömb megőrzési ideje legalább 8 év , azonban előfordulhat - például iroda költöztetés alatt -, hogy elkeveredik, eltűnik egy-egy darab. Évek múltán már nem is tudjuk hogy hova pakoltuk. Mit tegyünk, ha erre rájövünk, és még nem járt le a 8 év?

 Az apeh szerint nem kötelező az elhagyott számlatömböt bejelenteni, azonban szükségszerű az elvesztés tényét például a Pénzügyi Közlönyben közzétenni, megelőzendő a pénzügyi jellegű visszaéléseket, hiszen akármilyen cég akármilyen tételt és összeget beírhat ezek után az egyes számlákra. Az előbb említett Pénzügyi Közlönyben fel kell tüntetni a tulajdonos(ok) nevét, székhelyét, valamint sorszámát és az érvénytelenítés napját. Az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni az érvénytelenítés bizonyítékát.

Nagy segítség lehet nekünk ha a vevőnktől, az áru/ szolgáltatás igénybevevőjétől elkérjük a számla hiteles másolatát. A vevő a másolt számlára ráírhatja hogy milyen indokkal, mikori dátummal, aláírással és cégbélyegzővel nyújtotta azt a számla kibocsájtója (azaz mi) részére. Ezek után már újra eleget tudunk tenni a bizonylat megőrzési kötelezettségünknek az adóhatóság felé.

ÁFA törvény alapján:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény) 179. §-ának (1) bekezdése értelmében minden személy, szervezet, aki (amely) e törvényben szabályozott jogot gyakorol, illetőleg akire (amelyre) e törvény kötelezettséget állapít meg, köteles az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általa kibocsátott okirat másodlati példányát, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okirat eredeti példányát, vagy - ha azt az áfatörvény nem zárja ki - eredeti példány hiányában annak hiteles másolatát legalább az adó megállapításához való jog elévüléség megőrizni. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a megőrzés egész időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell az okirat és az abban foglalt adattartalom sértetlenségét, eredetiségének hitelességét és olvashatóságát.

 

 

Napi teszt


Napi Tipp

Tudta-e Ön hogy ha a lekötött fejlesztési tartalékot cége nem fordítja 4 éven belül beruházásra, akkor kamattal növelten kell az adót utánna megfizetni?

Lekötött...