Tevékenységre jellemző kereset

PDF versionPDF version

Az szja törvény 3§ 86. pontja alapján a tevékenységre jellemző kereset fogalma

A magánszemély főtevékenységére jellemző, a piaci viszonyoknak megfelelő díjazás.

Megállapítása

A 3§ 9.e. pont alapján a tevékenység piaci viszonyoknak megfelelő díjazás az az ellenérték, amely a személyes közreműködő, az egyéni vállalkozó

  • képzettségét,
  • szakmai gyakorlatát,
  • tevékenységének többféleségét,
  • fő-, kiegészítő- vagy másodállás jellegét,
  • a ráfordított vagy kieső időt (pl. betegség, hatósági intézkedés miatt) stb.

figyelembe véve a tevékenység folytatásának adott térségben, adott körülményei között, hasonló munkakörben az adott színvonalú, terjedelmű tevékenységet folytató munkavállalót megilleti vagy megilletné.

Az egyéni vállalkozó a tevékenységére jellemző keresetének meghatározásánál figyelembe vett körülményekről, szempontokról feljegyzést készít, amelyet az adózással összefüggő iratok részeként kezel, és az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig megőriz.

Határidők

Következő év január 31-ig nyilatkozni kell az egyéni vállalkozónak, illetve az egyidejűleg több társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagnak arról hogy melyik társas vállalkozásban választja a TJK megfizetését (a közreműködés nem szüntethető meg egyéni vállalkozásban, csak magának az egyéni vállalkozásnak a szüneteltetésével és olyan vállalkozásokban, ahol azt törvény vagy más megállapodás kizárja). Ezt a nyilatkozatot a havi járulékbevallásban is szerepeltetni kell.

Az EVA alá tartozók esetében azonban nincs sok értelme a tevékenységre jellemző keresetnek, mivel az ezen adóalanynál minden bevételt az EVA által jövedelemmé lehet konvertálni. Ha azonban minimálbért alkalmazunk a TJK helyett, akkor felhívjuk magunkra a figyelmet az adóhatóság előtt!

Ha nem érjük el a tevékenységre jellemző kereset össszegét

A személyi jövedelemadóról szóló (Szja-) törvény és az egészségügyi hozzájárulásról szóló (Eho-) törvény 2010. évi szabályai szerint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló (Eva) hatálya alá nem tartozó társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának és az eva hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozónak az adóév során felvett személyes közreműködői díját, illetve az elszámolt vállalkozói kivétjét - ha az nem éri el a tevékenységére jellemző keresetnek megfelelő összeget - a felvett osztalékból, illetve a vállalkozói osztalékalapból ki kell egészítenie, kivéve, ha közteherviselési kötelezettségének az egyszerűsített közteherviselésről szóló (Ekho-) törvény szerint tesz eleget.

Amennyiben a személyes közreműködői díj, illetve a vállalkozói kivét kiegészítése az Szja-törvény szerint szükségessé válik, azt az ehokötelezettség megállapításánál is figyelembe kell venni. Emellett az eva hatálya alá nem tartozó társas vállalkozásnál ehoalapnak minősül a tevékenységében személyesen közreműködő tag részesedésére jutó, osztalékként, részesedésként megállapítható mérleg szerinti eredmény meghatározott - szintén a tevékenységre jellemző keresettől függő - része is.

Napi teszt


Napi Tipp

A záró készpénzállomány naptári hónaponként számított naponkénti átlaga nem haladhatja meg az 500.000,- Ft-ot, vagy az elõzõ évi bevétel 2 %-át. Ha az előző évi bevétel nem éri el a 41,66...