Az egyéni cég

PDF versionPDF version

2010. január 1. óta új szabályok léptek életbe az eddig kevésbé népszerű egyéni cégeknél, mely cégformát mivel sokan nem ismerik, először az alapvető jellemzőinek bemutatásával világítanám meg:

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 20. § (1) bekezdése értelmében az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.

Tekintettel arra, hogy az új szabályok értelmében az egyéni vállalkozó nem átalakul egyéni céggé, hanem alapítja azt, ezért az átalakuláshoz kapcsolódó illetékmentesség alkalmazásának nincs helye.

Az Evtv. 20. § (2) bekezdése alapján az egyéni cég jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

Vagyis ha az egyéni vállalkozó például gépjárművet, ingatlant visz be az egyéni cégbe, akkor visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetnie.
[Amennyiben az egyéni cég tulajdonában lévő vagyontárgyakat (például ingatlant, gépjárművet) oly módon vonják ki a vállalkozásból, hogy ezáltal a magánszemély kerül tulajdonosként feltüntetésre az említett vagyontárgyak vonatkozásában a hatósági nyilvántartásba, akkor ezzel összefüggésben a magánszemélynek – a korábbi szabályozástól ellentétesen – keletkezik vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettsége, mert az egyéni cég önállóan is jogképes, elkülönült vagyonnal rendelkezhet, függetleníthető a magánszemélytől.]

Felelősség szempontjából megkülönböztetünk korlátlan és korlátolt felelősségű egyéni céget:

 • Korlátlan: az egyéni cég kötelezettségeiért a cég vagyonán felül az alapító tag teljes saját vagyonával felel.
 • Korlátolt, mögöttes:a kötelezettségekért elsősorban az egyéni cég felel vagyonával, ha a kötelezettségek kiegyenlítésére a vagyon nem nyújt fedezetet, akkor a tag az alapító okiratban meghatározott pótbefizetés mértékéig saját vagyonával korlátlanul felel.

   A korlátlan felelősségű egyéni cég nevében az "ec.", míg a korlátozott felelősségű cég esetén a "kfc." rövidítést kell majd használni.

   A felelősség módja a működés során is megváltoztatható. Ha azonban a korlátlan felelősségű egyéni cég korlátozott felelősségre ‘’vált’’, úgy a korlátlan felelősség időszakából származó kötelezettségeiért a tag a jövőben is korlátlanul felel.

   Jegyett tőke: Nincs kötelezően előírt jegyzett tőke, így akár 1 Ft is lehet, viszont 200.000 Ft jegyzett tőke alatt csak pénzbeli hozzájárulás, 200.000 Ft-tól pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás (apport) a mérvadó. Kezdő vállalkozásként azonban ajánlatos magasabb tőkével kezdeni, mivel pl. egy piaci stand esetében kérdéses lehet, hogy a vállalkozó miből vette meg "papíron" az első árukészletét…

   Fontos tudnivalók az alapításról

   A cégbírósághoz alapító okiratot kell benyújtani melyet ügyvéddel ellenjegyeztettünk (vagy közjegyző magánokiratba foglalta). Az addig egyéni vállalkozóként tevékenykedő személy ezt követően egyszemélyes cégként működik tovább, így előbbi törlődik is a nyilvántartási rendszerből. Az egyéb cégformáktól (kft., bt. stb.) eltérően az egyéni cégnél a cégbejegyzésig nincs előtársasági forma. Egy személy csak egy egyéni céget alapíthat. Az egyéni cég gazdasági társasággá is átalakulhat majd, a "visszaalakulás", azaz ismételt egyéni vállalkozóvá válás ellenben kizárt. Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá vagy egyszemélyes részvénytársasággá alakulhat át.

   A hitelezők védelme érdekében az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törléséig keletkezett tartozásokért mind a korábban egyéni vállalkozói tevékenységet végző magánszemély, mind pedig az általa alapított egyéni cég egyetemlegesen felel!!

Napi teszt


Napi Tipp

Tudta-e Ön hogy a házipénztár nem vezetése miatt az APEH a vállalkozását első körben 500.000.- Ft, második körben 1 millió Ft-os mulasztási bírsággal sújthatja?