Személyi jövedelemadó 2010

PDF versionPDF version

A szuperbruttó és az adóelőleg

A szuperbruttó bevezetése alapvetően forgatta fel a kézhez kapott nettó bér számításának rendszerét. Először is az adóalapot meg kell növelni 27 százalékkal a szuperbruttó szabály alapján. A szuperbruttó alapja 5 millió forintig 17 % Szja-val adózik e felett pedig 32 %-al.
3.188.000 forintig van az adójóváírás havi 15.100 forintos jogosultsági határa. Az év végi bevallásban az adójóváírást a jogosultsági határ feletti jövedelemnél a meghaladó részre 12 %-al csökkenteni kell. Az adójóváírás éves szinten 4.698.000 forintos szuperbruttó határnál szűnik meg teljesen, addig fokozatosan csökken. Az adójóváírás jövedelmi jogosultsági határa 2.510.000 forint. 3.937.000 forintig a jövedelmek valós adókulcsa 21,59 %, utána pedig 40,64 %. A folyamat során az adóelőleg-megállapító munkáltató levonja a szuperbruttósítás szerinti jövedelem adóelőlegét, ahol az adóterhet nem viselő járandóságokra nem kell a 27 %-os korrekciós tényezőt felszámítania. Ha egy adott magánszemély saját maga vallja be a járulékait, akkor a kapott bevétel 78 %-a lesz a jövedelem.

A magánszemély a költségelszámolásáról, az adóelőleg-megállapítási módjáról, az adóterhet nem viselő járandóságairól, az adójóváírásáról, a családi kedvezményéről, és az állami végkielégítés megosztásáról úgynevezett adóelőleg-nyilatkozatot köteles adni. Ennek elmulasztása esetén az elmaradt járuléklevonás miatt 39 százalék, a 10.000 forintnál nagyobb adókülönbözetnél 12 százalék bírságot kaphat az adóalany.

Nem kell automatikusan adóelőleg (és eho) levonással illetni azt a magánszemélyt, aki a számlát benyújtja, kivéve abban az esetben ha erről nyilatkozatot ír. A bérbeadó nem fizetheti maga az adóját ha a jövedelmet pl. egy cégtől kapja.

Az a magánszemély, aki önálló tevékenységet végez, attól a 10 %-os átalánnyal vagy az 50 %-nál magasabb költséghányad felett is lehet adóelőleget vonni, persze ha erről írásban nyilatkozik.

Komplett szakmákat érintő változások

 • A hallgatói munkadíjból a minimálbér (73.500 forint) kétszerese számít adóterhet nem viselő járandóságnak
 • A borravaló és a felszolgálási díj immáron bérként adózik, vagy saját bevallásban egyéb jövedelemnek számít.
 • Már nem bér az egészségbiztosítási pénztárnak befizetett adóköteles jövedelem, így az ilyen kedvezmények se járnak rá.
 • A belföldi és a külföldi napidíj adóköteles, kivétel a nemzetközi fuvarozók 25 eurós napidíja.
 • Az üzemanyag-megtakarítás adókötelessé vált, de a havi 100.000 forint költség-átalányként levonható.
 • Nem minősül egyéni vállalkozónak a falusi vendéglátás, a gyógyszerészeti magántevékenység, és az egyéni EU ügyvéd

Megszűnések, kedvezmények

 • 5 millió forint felső határig adóterhet nem viselő járandóság lett a munkáltatói lakástámogatás.
 • A pénzintézeti vagy közüzemi szolgáltató által elengedett tartozás adómentes lett.
 • A munkáltató tevékenységének hatókörén és ellátási feltételén kívüli iskolarendszerű képzés költsége jövedelemmé vált.
 • Megszűnt a tandíj, az alapítványi adomány, a biztosítás, az magánnyugdíjpénztár kiegészítő tagdíj és az alkalmi foglalkoztatás és háztartási szolgáltatás adókedvezménye.
 • A megmaradt kedvezmény 7.620.000 forint jövedelemtől korlátos, a családi kedvezménynél gyerekenként 635.000 forinttal nő.
 • A termőföldeladás mértéke ha nem haladja meg a 4.318.000 forintot, akkor adómentes.

A természetbeni juttatások rendszerében történő változások

 • A természetbeni juttatás adója 54 % szja, és az szja-val növelt alapon 27 % tb (összesen: 95,58 %), más természetbeni juttatás esetében az adó 54 % szja és 27 % Eho (összesen 81 %)
 • Az üdülési csekk (a minimálbér mértékéig), a meleg étkezési utalvány 18.000 Ft-ig, az iskolakezdési támogatás a minimálbér 30 százalékig, az iskolarendszerű képzés (183.750 forintig),a munkáltatói önkéntes- és nyugdíjpénztári befizetések 30, vagy 50 %-ig, a magánnyugdíjpénztár tagdíj-kiegészítés, a szövetkezeti közösségi alapból való juttatás a minimálbér feléig, és a helyi utazási bérlet után 25 % adót kell fizetni.
 • 54 % szja és tb-járulékot is kell fizetni a hideg étkezési jegyre, az évente háromszor adható csekély értékű ajándékra, a művelődési intézményi szolgáltatásra (színházjegyre), az érmekre és trófeákra, a legalább két éves számítógépre.
 • A bankkártya és az utalvány természetbeni juttatásnak minősül, ha az célirányosan adott termékköre vonatkozik.
 • Kikerült a személyi jövedelemadó köréből a reprezentáció és az üzleti ajándék, azoknál akik a társasági adó alá tartoznak.
 • Adómentes a kifizető által rendelt oltás költsége

Az egyéni vállalkozókra és az átalányadózókra vonatkozó változások

 • 19 %-ra emelkedett az egyéni vállalkozók adója. A különadó itt is megszűnt.
 • Megszűnt az iparűzési adó, a szabadalom, a külső féltől kapott K+F kedvezménye.
 • A veszteségelhatárolás bármely rendeltetésszerű joggyakorlás esetén él, még APEH-engedély nélkül is.
 • A cégautóadó megfizetése esetén érvényesíthető az értékcsökkenés.
 • 27 %-al növelt alapon kell az átalányadójukat megállapítaniuk az átalányadozó vállalkozóknak.
 • A fejlesztési tartalék feloldására 4 év helyett 6 év áll rendelkezésre 2009. január 1-től visszamenőlegesen, azonban a 2010-es évben már újra csak 4 év.
 • Fenntartható a 10 százalékos adózási feltétel a határidőben teljesített munkaügyi elmarasztaló határozatban foglaltak esetén.

Befektetések

A magyar és az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállambeli tőzsde vagy befektetés-szolgáltató PSZÁF által engedélyezett „Ellenőrzött tőkepiaci ügylet”-ről igazolást adnak ki az adott magánszemélynek. Az ügyletnek 20 %-os adóvonzata van.

Ha 5 évig nem módosítanak a hitelintézettel, befektetés-szolgáltatóval (akár külföldivel is) kötött tartós befektetésű szerződésen, akkor a befektetések hozama adómentes. 10 százalék adó vonatkozik rá, ha a lekötés a harmadik évnél megszakad. Csak a 10 %-os adózási lekötési hozamot kell bevallani, (azt is csak a magánszemélynek), de arra adóelőleg fizetési kötelezettsége nem keletkezik.
Ha 10 év után szűnik meg a biztosítási kötvény akkor adómentes a hozam és 10 százalék (kamat utáni adóként), ha 5 év után.

Az off-shore cégek „megszorongatása”

Ha az osztalékfizetés alapját a külföldi cégben legkésőbb 2009. december. 31-ig kimutatták, akkor továbbra is 10 %-os adóval lehet az off-shore osztalékot és tőkekivonást Magyarországra hozni, állampapírba fektetés nélkül is és bevallani a 2009-es bevallásban. Ezt a döntést a statisztika szerint azonban eddig nem sokan hozták meg, lévén hogy nem akarják felhívni a figyelmet saját magukra az adóhatóság előtt.

Az a magánszemély, aki a magyar ingatlannal rendelkező off-shore cégének eladásából származó jövedelemre tesz szert, azt a törvény 25 % árfolyamnyereség-adó fizetésére kötelezi. Továbbá 30% szja fizetési kötelezettsége keletkezik az off-shore területre fizetett kamat, jogdíj és szolgáltatás után.

Egyéb Szja változások

 • 2010. április 1-től a kártyajáték jövedelme 40 %-os játékadóval adózik, ami a kisebb pókertermek életének végét jelentheti.
 • Az ekho-s magánszemély, ekho átvállalás, vagy „külön-ekho” esetét kivéve egyszerűsített adóbevallást nyújthat be ahogy a többi jogi/nem jogi személy.
 • 54 %-ra emelkedik a kamatkedvezmény adója
 • A devizás bevételeknél az aznapi MNB árfolyam az érvényes, és választhatunk a régi szabály, vagy a bizonylattal igazolt árfolyam közül.

Napi teszt


Napi Tipp

Tudta-e Ön hogy a házipénztár nem vezetése miatt az APEH a vállalkozását első körben 500.000.- Ft, második körben 1 millió Ft-os mulasztási bírsággal sújthatja?