Felügyelőbizottság kell, de mikor?

PDF versionPDF version

Mikor kötelező létrehozni felügyelőbizottságot?

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján kötelező a felügyelőbizottság létrehozása a következő esetekben:

Gt. 33.§(2) Kötelező a felügyelőbizottság létrehozása:

a) a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében, kivéve, ha a részvénytársaság az egységes irányítási rendszer szabályai szerint működik;

b) zártkörűen működő részvénytársaság esetében, ha azt a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkező alapítók, illetve tagok (részvényesek) kérik;

c) a társaság formájára és működésének módjára tekintet nélkül, ha azt törvény a köztulajdon védelme érdekében vagy a társaság által folytatott tevékenységre figyelemmel előírja;

d) ha e törvény a munkavállalókat megillető ellenőrzési jogok gyakorlása érdekében így rendelkezik (38. §).
38. § (1) Ha a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a munkavállalók - az üzemi tanácsnak a társaság ügyvezetésével kötött eltérő megállapodása hiányában - jogosultak részt venni a gazdasági társaság működésének ellenőrzésében. Ebben az esetben a felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a felügyelőbizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani.
Következésképpen, tehát Kft, vagy zártkörűen működő részvénytársaságban (Zrt.) csak akkor kell felügyelőbizottságot létrehozni, ha annak munkavállalói létszáma éves átlagban meghaladja a 200 főt. Zrt. esetében pedig, ha a részvényesek 5%-a kéri, kötelező a felügyelő bizottság létrehozása.

Napi teszt


Napi Tipp

Nem kell jövedelmet megállapítani, ha a bevétel az adóév elejétől...