Előtársaság APEH ellenőrzése

PDF versionPDF version

Tudta-e Ön hogy az APEH kiemelt figyelemmel kiséri az olyan előtársaságokat és az azt követő időszakot ahol nagy összegű fizetendő és levonható áfa bevallása történik meg?

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Irányelve az ellenőrzési feladatok 2009. évi ellátásához

„Ellenőrizni szükséges azokat az előtársaságokat, amelyek az előtársasági időszakban az áfa bevallásban nagy összegű fizetendő és levonható áfát vallanak be.”

A gazdasági társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének vagy közokiratba foglalásának napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működhet. Az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság nevéhez fűzött „bejegyzés alatt” („b.a”) toldattal kell jelezni. A gazdasági társaság a cégbejegyzési kérelem benyújtása után gazdasági tevékenységet folytathat. Az előtársaság már ebben a szakaszban is jogképes. Az előtársaságra a létrehozni kívánt gazdasági társaságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni bizonyos eltérésekkel. Ha a gazdasági társaságot a cégbíróság jogerősen bejegyzi, az előtársasági létszakasz a cégbejegyzéssel megszűnik, és az előtársasági létszakaszban kötött jogügyletek a gazdasági társaság jogügyleteinek minősülnek.

Napi teszt


Napi Tipp

A mikrovállalkozói kedvezményből vásárolt tárgyi eszközöket 4 évig nem lehet értékesíteni. Ellenkező esetben a kedvezmény kétszeresével kell növelni az adóalapot.

A Tao 8...