Készpénzállomány

PDF versionPDF version

A záró készpénzállomány naptári hónaponként számított naponkénti átlaga nem haladhatja meg az 500.000,- Ft-ot, vagy az elõzõ évi bevétel 2 %-át. Ha az előző évi bevétel nem éri el a 41,66 millió Ft-ot, akkor marad az 500.000 Ft-os szabály.

Példa:

A tavalyi évi összes bevétel 150 millió forint. Ennek 2 %-a 3.000.000 Ft. Mivel ez az összeg több mint 500.000 Ft, ezért az előbbi összeg a mérvadó.
Januárban a naponkénti záróegyenlegeket összeadva 50.000.000 Ft.
50.000.000/31 = 1.612.903 Ft a naptári hónap naponkénti átlaga.

Számviteli Törvény szerint:

14. § (9) A (8) bekezdés szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékét annak figyelembe vételével kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga - kivéve, ha külön jogszabály eltérően rendelkezik - nem haladhatja meg az előző üzleti év - éves szintre számított - összes bevételének 2%-át, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 2%-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Az átlag számításánál az adott hónap naptári napjainak záró készpénz állományát kell figyelembe venni. Mindaddig, amíg az előző üzleti év összes bevétel adata nem áll rendelkezésre, addig az azt megelőző üzleti év összes bevételét kell alapul venni.

Napi teszt


Napi Tipp

Mikor kötelező létrehozni felügyelőbizottságot?

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján kötelező a felügyelőbizottság létrehozása a következő...