Fordított adózás nyilatkozat

PDF versionPDF version

Ha fordított adózással érintett tevékenységre vállalkozunk, üzleti partnerünktől minden esetben kérjünk nyilatkozatot!

Példa:

Adóalanyisági nyilatkozat, az ÁFA TV szerinti fordított adózás alkalmazásához

Szállító (szolgáltató) adatai:

Név/Cégnév:

Székhely:

Adószám:

Vevő adatai:

Név/Cégnév:

Székhely:

Adószám:

1. A szolgáltatást belföldi adóalanyként veszem igénybe.

2. A szolgáltatást alanyi adómentesként veszem igénybe.

3. A szolgáltatást magánszemélyként veszem igénybe.

4. Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel.

5. Adó alól mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel.

A megfelelő választ kérem aláhúzni!

A 2007 évi CXXVII (ÁFA) tv. 142.§. alapján az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási és bontási szolgáltatások nyújtása esetén az adót a termék beszerzője a szolgáltatást igénybevevője fizeti, ha megfelel a fordított adózás feltételeinek.
Ebben az esetben a szállítói számlában nem szerepel áthárított adó, azt a vevő számítja fel.
A fordított adózás feltétele: hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, egyikének se legyen olyan jogállása, hogy tőle az adó fizetése ne lenne követelhető.

Szállító nevében jogszerűen nyilatkozó képviselő

Vevő nevében jogszerűen nyilatkozó képviselő

Kelt:

Napi teszt


Napi Tipp

Vállalkozása székhelyén a cégtáblát jól látható helyen ki kell tenni, ellenkező esetben az adóhatóság a céget súlyosan megbünteti (az adóhatóság az adózót a székhelyén nem találta)!...