Saját tőke jegyzett tőke

PDF versionPDF version

Tudta-e Ön hogy ha vállalkozásában a saját tőke a jegyzett tőke alá esik 2 egymást követő évben akkor a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint ezt pótolni kell, mert pótlás hiányában a társaságnak át kell alakulnia olyan társasági formává, ahol a törvény a jegyzett tőke legkisebb összegét nem határozza meg, vagy az olyan mértékű, amelynek a gazdasági társaság az átalakulással eleget tud tenni?

A 2006.évi IV. tv. (új Gt.) 51. és 143.§-a alapján, ha a társaság két egymást követő év beszámolójában kimutatott saját tőke összege nem éri el a törzstőke összegét, akkor a taggyűlést haladéktalanul össze kell hívni és a tőke rendezés ügyében hozott határozatot 3 hónapon belül végre kell hajtani. Ugyanez a kötelezettség áll be, ha a saját tőke egy üzleti éven belül a törzstőke felére csökken.

A lehetséges intézkedések:

- tőkeleszállítás
- pótbefizetés
- társasági forma váltás (átalkulás), ahol a törvény nem ír elő tőke minimumot (Bt,Kkt)
- jogutód nélküli megszűnés.

Napi teszt


Napi Tipp

A mikrovállalkozói kedvezményből vásárolt tárgyi eszközöket 4 évig nem lehet értékesíteni. Ellenkező esetben a kedvezmény kétszeresével kell növelni az adóalapot.

A Tao 8...