EKHO 2010

PDF versionPDF version

 


A 2009-es évben az egyszerűsített közterherviselési hozzájárulást (EKHO) még el akarták törölni, azonban 2010-ben maradt ez a fajta adóztatás, amely egyes magánszemélyeknek, így például a médiában szereplőknek kedvező feltételeket biztosíthat.


 


Ekho küszöb


Az ekho éves limite 25 millió forint, amelynek feltétele hogy az ezt választó adóalany, legalább a minimálbér összegére be legyen jelentve. Ellenkező esetben az ekho szeritni adózás nem kérhető, illetve a korábbi választását is vissza kell vonnia. A kifizetőre ugyanezen szabályok érvényesek. Az ekho választását a törvény annál a bevételnél engedi meg, amely munkaviszonyban, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként illeti meg - feltéve, hogy e bevételt eredményező jogviszonyában kizárólag a foglalkozása szerinti tevékenységet folytatja. Fontos tudni hogy az ekho nem keverhető a Start-kártyával sem.


Ekho alap, és -mérték


Az ekho alapja az áfa nélküli nettó bevétel. A mértéke két részből áll : 15 százalékos levonásból és egy további 20 százalékos, ekho alapon felüli adótételből. Ha vállalkozási, vagy eseti megbízási szerződést kötöttek az ekho-s magánszemélynek kifizetést teljesítővel, akkor az mellőzheti a 15 százalékos levonást. A 15 százalékos ekho megfizetését a magánszemély átvállalhatja. Ha az ekho alany cég, akkor az ekho mindkét részét a számlát kibocsátó fizeti meg.


Még egy fontos dolgot meg kell itt említeni, mégpedig, hogy 2008-tól, a minimálbér utáni adó- és járulékfizetés kötelező kelléke az ekho alkalmazásának, legyen az illető akár munkavállaló, egyéni-,vagy társas vállalkozó. Fontos megjegyezni azt, hogy egy munkaviszonyban álló ekho-s, aki bármelyik vállalkozásban megfizeti a járulékait, nem lesz egyáltalán táppénzre jogosult.


Az ekho magánszemélytől levont 15 százalékának összetevői: 9,5 százalék személyi jövedelemadó, 1,6 százalék egészségbiztosítási járulék, és 3,9 százalék nyugdíjjárulék. Amennyiben a magánszemély nyugdíjas, vagy az adóévben a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső határáig megfizette, akkor ez utóbbit már nem kell megfizetnie. A magánnyugdíj-pénztári tagok esetében a 3,9 %-ból 0,1 % kerül a nyugdíjalapba és 3,8 % pedig a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat képezi. A munkáltatói oldal 20 százalékos ekhójából 2010-től 18,8 % kerül a nyugdíjalapba és 1,2 % az egészségbiztosítási pénztárba.


 Ekho szankciók és SZJA bevallás


A hiányosan nyilatkozó magánszemély ekho-jának egy részét átminősíti és szja-előlegnek tekinti (9,5%), másrészt 9 %-os különadó előleget határoz meg a törvény. Ha az adóalany a 25 millió forintos küszöböt átlépi, akkor a 9 %-os különadó már 18 % lesz. Az adóalanynak, aki az ekho szerinti adózást választotta, önadózás formájában kell az adóhatóságot tájékoztatni az SZJA bevallásban, arról hogy mennyi az ekho alapja és mennyi ekho-t vontak le tőle.


Példa ekho szerinti adózásra


Vegyünk alapul egy műfordítót, aki havonta 200.000 forint bruttó keresetre van bejelentve.


Az első esetben normál adó- és járulékfizetés esetén 137.920 Ft marad meg neki.


A második esetben ha az ekho szerinti adózást választja, akkor a következő számítással kapja meg a végeredményt:


200.000-73500= 126.500 (mindig a minimálbért kell figyelembe venni)


 126.500*0,15= 18.975 Ft (15 % ekho fizetési kötelezettség)


A 73.500 Ft után összesen 13.265 Ft adót és járulékot fizet, mint ahogy fizetne normál esetben.


A két összeget levonjuk a 200.000 Ft bruttó keresetből: 200.000-18.975-13.265= 167.760 Ft nettó marad meg a 200.000 Ft bruttó kereset után


Az alábbi FEOR számmal rendelkezők választhatják az ekho szerinti adózást:


2615 Könyv- és lapkiadó szerkesztője 2616 Újságíró 2617 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő 2619 Egyéb magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások 2621 Író (újságíró nélkül) 2622 Műfordító 2623 Képzőművész 2624 Iparművész 2625 Zeneszerző 2626 Rendező 2627 Operatőr, fotóművész 2629 Egyéb alkotóművész foglalkozások (díszlettervező,jelmeztervező,dramaturg) 2631 Színész, előadóművész, bábművész 2632 Zenész, énekes 2633 Koreográfus, táncművész 3714 Rádióműsor-,televízió-műsor -szerkesztő munkatárs 3715 Könyv- és lapkiadó-szerkesztő munkatárs 3721 Segédszínész 3722 Segédrendező 3723 Népzenész 3725 Cirkuszművész 3729 Egyéb művészeti foglalkozások 5311 Színházi fodrász 5312 Színházi kikészítő 5341 Fényképész, fotó- és mozgófilmlaboráns 5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozás 5349 Egyéb kulturális, sport-, szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások, feltéve, hogy azok a mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel, attól elválaszthatatlan módon vesznek részt. Ilyen foglalkozás különösen a fotóriporter, a korrektor, a designer, képszerkesztő, művészeti vezető, színházi öltöztető. a hangmérnök, továbbá a népi iparművész igazolvánnyal rendelkező magánszemély az igazolványban feltüntetett tevékenysége tekintetében 7321 Színházi jelmezkészítő 7323 Színházi fejdíszkészítő 7335 Színházi lábbeli készítő.

Napi teszt


Napi Tipp

A záró készpénzállomány naptári hónaponként számított naponkénti átlaga nem haladhatja meg az 500.000,- Ft-ot, vagy az elõzõ évi bevétel 2 %-át. Ha az előző évi bevétel nem éri el a 41,66...