Egyszerűsített foglalkoztatás

PDF versionPDF version

A 2010. április 1-én hatályba lépett alkalmi munkavállalásról szóló jogszabálynak rövid élete volt, mindössze 4 hónap. Bonyolultsága és papíralapú rendszere miatt ezért augusztus 1-től új jogszabályok léptek életbe, nézzük mik is ezek röviden:


2010. augusztus 1-től a mezőgazdasági és idegenforgalmi idénymunkára egyszerűsített foglalkoztatás lép hatályba, illetve az alkalmi munkára vonatkozóan is. Az idénymunka esetében bármennyi dolgozót alkalmazhat naponta a munkáltató, alkalmi munka esetében pedig a főállású dolgozók számától függően szabja meg a jogszabály az alkalmazottak számát. E lépést a jogalkotó főleg azért tette meg, mivel gyakran előfordult az az eset, hogy egy cégben egy főállású munkavállaló mellett akár 15-20 alkalmi munkavállalót foglalkoztattak egy év alatt, miközben a több mint 1 millió alkalmi munkavállalói kiskönyvvel rendelkezők közül kevesebb mint a fele vállalt ténylegesen munkát Magyarországon. Egyrészről tehát megszűnt az alkalmi munkavállalói kiskönyv és áttérhetünk az elektronikus beadásra, másrészről pedig idénymunka esetében - a mezőgazdaságban, az idegenforgalomban – 120 nap lett az éves foglalkoztatás idő. Ha átmegy egy másik céghez dolgozni akkor ott a 120 napos korlát újra kezdődik, így akár 3 helyen is dolgozhat egymás után az idénymunkás egy évben. Egyéb alkalmi munkavállalói területen pedig maximum 90 napig lehet egy cégben foglalkoztatni egy személyt.Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) alkalmazásában alkalmi munkának a munkáltató és a munkavállaló közötta) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és
b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és
c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített,


határozott időre szóló munkaviszony minősül.


Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak az adott hónapot megelőző hat havi átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja mega) az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetében az egy főt,
b) egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,
c) hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,
d) húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.


Az előzőek szerint meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, de a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.


forrás: www.apeh.hu


 A papírfelhasználás visszaszorítását is támogató rendelkezés szerint 2010. augusztus 1-től az interneten ügyfélkapun keresztül vagy telefonon lehet az idény-, illetve az alkalmi foglalkoztatottakat bejelenteni, december 1-től pedig már az sms-es lehetőséggel is élhet az állampolgár. Egyszerűsített nyomtatvány formájában köttetik majd a fenti személyek munkaszerződése is, természetesen csak ha kérik. Ugyancsak augusztus 1-től megjelenik a közteherjegy ebben a kategóriában is, mely idénymunka esetében 500 Ft, alkalmi munka esetében 1000 Ft lesz per fő per nap.

Napi teszt


Napi Tipp

Tudta-e Ön hogy a minimálbérre bejelentett személyeket vállalkozás esetén is nagy eséllyel vizsgálja le az APEH?

A minimálbér egy olyan összeg amelyet törvény ír elő, kvázi...