Természetbeni juttatások

PDF versionPDF version

A vállalkozások sokszor előszeretettel alkalmaznak természetbeni juttatásokat dolgozóik részére, amely egyfajta jövedelemkiegészítésként szolgál. A munkáltatónak ez megéri, mert kevesebb a közterhe, a munkavállaló pedig olyan juttatást kap, amelyre szüksége van. Ezek között vannak olyanok melyek adómentesek és vannak amelyek után a cég adó megfizetésére kötelezett.
Ezek az alábbiak lehetnek:

a kifizető által a magánszemélynek adott reprezentáció és üzleti ajándék.

Reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás stb.).

Üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány), ide nem értve az értékpapírt.

 • a kifizető által egyidejűleg több magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, ha a juttatás körülményei alapján a kifizető nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett bevételt. Ilyen például a kifizető által több magánszemély számára szervezett rendezvény, esemény keretében nyújtott vendéglátás (étel, ital), a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (pl. utazás).
 • a kifizető által a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel,
  munkavállalók vagy közeli hozzátartozóik részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel,
 • a kifizető által a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel,
 • a kifizető által a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk értékéből adott engedmény formájában, illetve üdülési szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel,
 • a kifizető által sporttevékenység végzéséhez nyújtott ingyenes
  vagy kedvezményes szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel,
 • a kifizető által személyszállítási szolgáltatás ingyenes vagy kedvezményes biztosítása révén a magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel,
 • ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel
 • több magánszemély, mint biztosítottak javára kötött biztosítási szerződés alapján fizetett adóköteles biztosítási díj, ha a biztosítási szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más közös ismérv alapján határozza meg a biztosítottak körét,
 • kifizető által a tevékenységének ellátása érdekében biztosított úthasználatra jogosító bérlet, jegy juttatás, helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel szolgáltatás magáncélú használata miatt keletkező adóköteles bevétel,
 • a kifizető személygépkocsija magáncélú használatára tekintettel keletkező jövedelem.

Adóalap és az adó mértéke

Ha adóköteles a természetbeni juttatás, akkor az adó a fentiek szerint megállapított adóalap 54 %-a. Az értékhatárt meghaladóan nyújtott juttatások 98 %-os közterhet viselnek:
(54 % természetbeni juttatás + (1.54 x 27% közteher) + (1.54 x 1,5% szakképzési hozzájárulással) = 0.9789 (98 %)

A természetbeni juttatás után az adót a kifizetőnek akkor kell megállapítania amikor a tényleges juttatás realizálódik és azt az adózás rendjéről szóló törvénynek a kifizetőre irányadó rendelkezései szerint kell megfizetnie és bevallania.

Kedvezményes adókulcsú (25 %-os) természetbeni juttatások

 • üdülési csekk(ek), vagy üdülési szolgáltatás évi 73.500,- Ft-ig
 • meleg étkezési utalvány havi 18.000,- Ft-ig
 • iskolakezdési támogatás formájában juttatott bevétel
 • iskolakezdési támogatás évi 22.050,- Ft-ig
 • munkáltató nevére szóló számlával vásárolt helyi utazási bérlet
 • önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár havi 36.750,- Ft-ig
 • önkéntes kölcsönös egészségpénztár, önsegélyező pénztár (összesen) havi 22.050,- Ft-ig, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény havi 36.750,- Ft-ig, munkaadói magánnyugdíjpénztár tagdíjkiegészítés a szövetkezet közösségi alapjából az adóévben természetben adott (egyébként adóköteles) juttatás együttes értékéből havi 36.750,- Ft-ig.

Adómentes is lehet

A kifizető nem köteles megállapítani, bevallani és megfizetni:

 • a nem társadalmi szervezet, nem köztestület, nem egyházi jogi személy, nem alapítvány kifizető esetében
 • a reprezentáció alapján meghatározott bevétel után a számított adóból azon összeget, amely nem több, mint az adóévre elszámolt éves összes bevétele 1 százalékának, de legfeljebb 25 millió forintnak az 54 százaléka,
 • az adóévben adott, a 10 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok alapján meghatározott bevétel után az adóból a statisztikai állományi létszám és a személyesen közreműködő tagok létszámának összege szerinti létszámmal számolva 5000 forint/fő érték 54 százalékát,
 • a társadalmi szervezet, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány kifizető esetén a reprezentáció és 10 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok alapján meghatározott bevétel után az adóból a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékának 54 százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékának 54 százalékát.

Nem kell megállapitanunk, bevallanunk és megfizetnünk az adót ha adómentes természetbeni juttatásokról van szó.
2010-ben a munkáltató által nyújtott kedvezményes számítógép- és internethasználat és a lakáscélú munkáltatói támogatás adóterhet nem viselő járandóság, és 5 millió Ft a határa.

Napi teszt


Napi Tipp

Ha fordított adózással érintett tevékenységre vállalkozunk, üzleti partnerünktől minden esetben kérjünk nyilatkozatot!

Példa:

...