Illeték 2010

PDF versionPDF version

Örökösödési illeték

2010. január 1.-től a 20 millió forintot meg nem haladó örökrész illetékmentes. Az utóbbi összeghatár örökösönként értendő. Az illetékmentesség feltétele, hogy az elhunyt személy örököse annak gyermeke, szülője, házastársa vagy a háztartásában élő eltartott szülő nélküli unokája legyen. Az örökölt vagyon forgalmi értékét csökkenteni kell a hagyatékot terhelő tartozás, a különböző hagyatéki eljárási díjak, illetve az örökség egyéb terheivel.

A 20 millió forintos összeghatárt az örökös édesapja és édesanyja esetén is kimerítheti egyenként időkorláttól függetlenül. Utóbbi illetékmentes összeghatár elsősorban az öröklött ingatlanra érvényes. Az öröklési illeték mértéke továbbra is a rokonsági foktól, az örökölt vagyon értékétől és a vagyon fajtájától függ. Természetesen az illetékkulcs növekszik a minél távolabbi rokoni kapcsolat és az örökölt vagyon függvényében. Az örökölt lakás illetéke az általános 11–40 százalék közötti öröklési kulcs helyett (rokonsági foktól és lakásértéktől függően) 2,5–21 százalék közötti. A részleges mentesség 20 millió forint tiszta értékű lakás öröklése esetén összesen 570 ezer forint alól tehermentesíti az örököst.
Nem élvez mentességet a gépjármű, a pótkocsi tulajdon- és vagyoni értékű jogának, továbbá az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának öröklése.

A 2008. december 9.-től keletkezett örökségek esetében illetékmentességet alkalmaz az adóhivatal. A korábbi örökségek esetében pedig akkor, ha a kihirdetésig még nem született jogerős döntés az illeték mértékéről.
2009. január 1-től az Európai Gazdasági Térség tagállama által kibocsátott értékpapír öröklése illetékmentes. Továbbra sincs illeték a takarékbetét (bankszámlán, folyószámlán lévő pénz), gazdasági társaságokban lévő vagyoni betét (pl. üzletrész) öröklése esetén. A részvény öröklése illetékköteles.

Ingatlan-adásvételi szerződés

Új szabályként került be az illetéktörvénybe, hogyha egy vevő és egy eladó a túlzott adóminimalizálás céljából úgy köt ügyletet (január 23.-a után),hogy az ingatlan-adásvételi szerződésben szereplő összeg nem éri el a forgalmi érték 50 százalékát, akkor az adóhatóság az 50%-ból hiányzó részt ajándékozási illetékkel terheli (két cég között 21-40%, rokonsági foktól függően 5-30%). Továbbá meg kell fizetni a szerződésben szereplő vételár és a forgalmi érték 50 %-a után a visszterhes vagyonszerzési illetéket is. Az ingatlant terhelő hitel esetében pedig a hitellel növelt vételár után kell visszterhes vagyonátruházási illetéket fizetni, ajándékozási illeték nélkül.

Ingatlanforgalmazó és -fejlesztő cégek

Az ingatlanforgalmazó és -fejlesztő cégekre vonatkozó jogszabályi változás pedig, hogy január 23-tól azok a cégek alkalmazhatnak 2 százalékos illetékkulcsot, amelyek előző évi nettó árbevételének legalább a fele ingatlanértékesítésből származik. Ez utóbbi cégeknek nyilatkozatban kell az APEH tudomására hozni ,hogy az előző évi nettó árbevételük fele valóban ingatlanértékesítésből származik, legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezése szerinti adóév hatodik hónapjának 15-.ig. Csak 50 százalékkal növelve kell leróni az általános szabályok szerinti és a megfizetett kedvezményes illeték különbözetét ebben az esetben. Ha azonban az APEH rájön, hogy a cég jogosulatlanul vette igénybe a 2 százalékos kedvezményes kulcsot, akkor a társaság a hiányzó illetékrész duplájának a megfizetésére kötelezett.

Napi teszt


Napi Tipp

Ha fordított adózással érintett tevékenységre vállalkozunk, üzleti partnerünktől minden esetben kérjünk nyilatkozatot!

Példa:

...