NAV hírek

Syndicate content NAV-hírek
Ez a hírcsatorna összesítve tartalmazza valamennyi magyar nyelvű RSS-csatorna - kivéve a régiós csatornák - információját
Updated: 2 hours 56 min ago

9. PÓTLAP

Mon, 2018/01/01 - 00:00
Bejelentkezési lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók részére

GJFORGNYIL

Mon, 2018/01/01 - 00:00
Kérelem az Itv. 26. § (1) bek. l) pontja szerinti illetékmentesség biztosításáhozés az Itv. 26. § (10) bek. szerinti nyilatkozat/bejelentés gépjármű-forgalmazókrészére

KOMA

Mon, 2018/01/01 - 00:00
Összevont nyomtatvány a köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatosügyek intézéséhez

L1

Mon, 2018/01/01 - 00:00
Adatlap a közigazgatási hatósági, bírósági eljárási illeték leletezéséhez

L2

Mon, 2018/01/01 - 00:00
Adatlap a gépjármű, pótkocsi vagyonszerzési illeték leletezéséhez

18T1044D

Mon, 2018/01/01 - 00:00
BEJELENTŐLAP Az Art. 1. sz. melléklet 14. pontja alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról

BION

Mon, 2018/01/01 - 00:00
BION bevallás az 500 000 forintot meghaladó bírósági eljárási illeték önadózással  történő teljesítéséhez az Itv. 74. § (1b)-(1d) alapján

18T1044TEL

Mon, 2018/01/01 - 00:00
BEJELENTŐLAP Az Art. 1. sz. melléklet 14. pontja alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, telefonos bejelentés esetén Ez a nyomtatvány elektronikus úton vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

18T1045TEL

Mon, 2018/01/01 - 00:00
BEJELENTŐLAP Az Art. 1. sz. melléklet 14. pontja alapján a közérdekű nyugdíjas szövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, telefonos bejelentés esetén Ez a nyomtatvány elektronikus úton vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

18TRAKT

Mon, 2018/01/01 - 00:00
Kérelem termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt

18T34

Mon, 2018/01/01 - 00:00
ADATLAP magánszemély adóazonosító jelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez

18TING

Mon, 2018/01/01 - 00:00
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ADÓHATÓSÁGAI SZÁMÁRA JEGYZŐI ADATSZOLGÁLTATÁS az ingatlannal rendelkező külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról

18TADRI

Mon, 2018/01/01 - 00:00
IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM Cégbejegyzésre kötelezett szervezetben vezető tisztségviselőként, cégvezetőként, képviseletre jogosult tagként, vagy korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagjaként, részvényeseként, ilyen mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában bármely tagjaként vagy részvényeseként, egyszemélyes gazdasági társaság esetében a tagként vagy részvényesként történő részvétel megtagadása feltételeinek vizsgálatáról

18T201INT

Mon, 2018/01/01 - 00:00
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP A magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozásnak a társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatóként történő bejelentkezésére, változásbejelentésére

BEV_J02

Mon, 2018/01/01 - 00:00
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes éshabzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék utánfizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzésseltörténő helyesbítéséről

18T1043TEL

Mon, 2018/01/01 - 00:00
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatainak telefonos bejelentéséről Ez a nyomtatvány elektronikus úton vagy papír alapon nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

18TKORNY

Mon, 2018/01/01 - 00:00
Bejelentés a 2018. évi környezetvédelmi termékdíj-kötelezettségről

18T201TSZ

Mon, 2018/01/01 - 00:00
18T201TSZ Bejelentő és változásbejelentő lap az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére

18T101

Mon, 2018/01/01 - 00:00
Bejelentő és változásbejelentő lap azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

18T101E

Mon, 2018/01/01 - 00:00
Bejelentő és változásbejelentő lap az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

Napi teszt


Napi Tipp

Tudta-e Ön hogy a minimálbérre bejelentett személyeket vállalkozás esetén is nagy eséllyel vizsgálja le az APEH?

A minimálbér egy olyan összeg amelyet törvény ír elő, kvázi...