NAV hírek

Syndicate content NAV-hírek
Ez a hírcsatorna összesítve tartalmazza valamennyi magyar nyelvű RSS-csatorna - kivéve a régiós csatornák - információját
Updated: 2 hours 57 min ago

17K86

Mon, 2018/01/01 - 00:01
A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély(ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2017. évben megvalósult ellenőrzötttőkepiaci ügyletről kiállított bizonylat tartalmáról 

17K108

Mon, 2018/01/01 - 00:01
Az MRP szervezet adatszolgáltatása a tagi részesedés bevonása következtében átadottrészvényekről

17K110

Mon, 2018/01/01 - 00:01
Munkáltató adatszolgáltatása a magánszemélynek nyújtott mobilitási célú lakhatásitámogatásról

17K104

Mon, 2018/01/01 - 00:01
A nyugdíjat folyósító szerv adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamábanilletőséggel rendelkező személy részére kifizetett nyugellátás 2017. évi összegéről

17K84

Mon, 2018/01/01 - 00:01
A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása

17K75

Mon, 2018/01/01 - 00:01
Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgálószerződés bérbeadó magánszemély (ideértve az Szja tv. szerinti társasházat is)által történő megszüntetéséről

17K95

Mon, 2018/01/01 - 00:01
A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély kérelmére kiadott, kamatjövedelemmelkapcsolatos igazolásról

17K92

Mon, 2018/01/01 - 00:01
A kifizető adatszolgáltatása a 2017. évi csereügyletből származó jövedelemről 

17K103

Mon, 2018/01/01 - 00:01
A biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolástartalmáról 

17K97

Mon, 2018/01/01 - 00:01
Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2017. évi jövedelemről 

TERMESZ

Mon, 2018/01/01 - 00:01
Termelőszervezetek nyilvántartásba vételéhez kiadható igazolásokhoz 

18T1011

Mon, 2018/01/01 - 00:01
ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAPegészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére

18T1043H

Mon, 2018/01/01 - 00:01
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAPA természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányulójogviszony adatairól

januári üzemanyagárak

Mon, 2018/01/01 - 00:01
januárban (Ft/l) ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 359 Gázolaj 374 Keverék 396 LPG autógáz 219 Közlemény az üzemanyagárakról nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak/benzinar_.html Bővebben ...

1817

Mon, 2018/01/01 - 00:00
1817. számú, "Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez" elnevezésű nyomtatvány

18T1042TEL

Mon, 2018/01/01 - 00:00
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített, egyszerűsített foglalkoztatás adatairól, telefonos bejelentés esetén Ez a nyomtatvány elektronikus úton vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

18T1041INT

Mon, 2018/01/01 - 00:00
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP A Magyarországon fiókteleppel,pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy-ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti- a külföldi vállalkozás által foglalkoztatott biztosított részére, a biztosítottra és a biztosítási jogviazonyra vonatkozó adatokról

10. PÓTLAP

Mon, 2018/01/01 - 00:00
Bejelentkezési lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

PTGM

Mon, 2018/01/01 - 00:00
Kérelem a közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatás teljesítése alóli egyedi mentesítésre irányuló eljáráshoz.

ITV

Mon, 2018/01/01 - 00:00
Illeték törlési / visszatérítési kérelem

Napi teszt


Napi Tipp

Hogyan használhatjuk saját autónkat vállalati célból?

Ha saját autónkat szeretnénk használni vállalati célból, akkor útnyilvántartást kell vezetnünk, és cégautót is kell...