NAV hírek

Syndicate content NAV-hírek
Ez a hírcsatorna összesítve tartalmazza valamennyi magyar nyelvű RSS-csatorna - kivéve a régiós csatornák - információját
Updated: 2 hours 52 min ago

Tudnivalók a személyi kedvezmény érvényesítéséről

Tue, 2018/01/02 - 00:01
Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV itt olvasható tájékoztatójának megfelelőenjár el, akkor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 247. §-a alapjánjogkövetkezmény az Ön részére nem állapítható meg. A fentiek alkalmazása az esetleges adóhiány megfizetése alól nem mentesít. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?

Tue, 2018/01/02 - 00:01
Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV itt olvasható tájékoztatójának megfelelőenjár el, akkor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 247. §-a alapjánjogkövetkezmény az Ön részére nem állapítható meg. A fentiek alkalmazása az esetleges adóhiány megfizetése alól nem mentesít. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

HK

Mon, 2018/01/01 - 23:59
Hagyatéki kimutatás nyomtatvány az ingóörökség örökös által történő bevallásához

MNYIL

Mon, 2018/01/01 - 15:22
Az adatlap a megkereső szervezet nyilatkozata mérséklési kérelem tárgyában, valamintfizetési kedvezményi kérelem áttételére szolgál

FAJNY

Mon, 2018/01/01 - 15:16
Az adatlap a fizetési kedvezményi eljárásban nyilatkozat,illetve jogorvoslati kérelem elektronikus úton történő benyújtására szolgál 

17K51

Mon, 2018/01/01 - 15:05
Adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2017. évben kiállított,adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról

17K71

Mon, 2018/01/01 - 13:17
A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2017. évben jegyzett tőkéjének felemelését,valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott(megemelt névértékű) összes értékpapírról

17K90

Mon, 2018/01/01 - 11:26
A befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásról 

18T1045NY

Mon, 2018/01/01 - 00:01
BEJELENTŐLAPAz Art.1. sz. melléklet 14. pontja alapján a közérdekű nyugdíjas szövetkezetbiztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerintimegállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról

18TMUNK

Mon, 2018/01/01 - 00:01
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAPa munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztatóadózó részére

NAV_F06

Mon, 2018/01/01 - 00:01
Egyéb fémkereskedelmi szakterületi bejelentések, kérelmek

NAV_F07

Mon, 2018/01/01 - 00:01
Jogorvoslati kérelem fémkereskedelmi ügyben

NAV_F08

Mon, 2018/01/01 - 00:01
Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag vételárával kapcsolatos nyilatkozattétel 

NAV_F01

Mon, 2018/01/01 - 00:01
Fémkereskedelmi engedély kérelem

18T201

Mon, 2018/01/01 - 00:01
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek,nonprofit szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével–, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbeadott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére 

18ONELLB

Mon, 2018/01/01 - 00:01
Önellenőrzés bejelentése az Art. 55. §-a alapján

VVBA

Mon, 2018/01/01 - 00:01
Bejelentő adatlap ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékűjogvisszterhes vagyonátruházás során történt megszerzésére vonatkozóan

NAV_F04

Mon, 2018/01/01 - 00:01
"Érzékeny" FAJ kódos bejelentés

1465

Mon, 2018/01/01 - 00:01
ÁFA BEVALLÁS (bevallás, adatszolgáltatás)

NAV_F02

Mon, 2018/01/01 - 00:01
Napi bejelentés fémkereskedelmi tevékenységről nyomtatvány Ez a nyomtatvány a fémkereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodók bevételezett-és kiadott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok napi adatszolgáltatási kötelezettségénekteljesítésére szolgál.

Napi teszt


Napi Tipp

A mikrovállalkozói kedvezményből vásárolt tárgyi eszközöket 4 évig nem lehet értékesíteni. Ellenkező esetben a kedvezmény kétszeresével kell növelni az adóalapot.

A Tao 8...