NAV hírek

Tartalom átvétel NAV-hírek
Ez a hírcsatorna összesítve tartalmazza valamennyi magyar nyelvű RSS-csatorna - kivéve a régiós csatornák - információját
Frissítve: 2 óra 57 perc

9. PÓTLAP

h, 2018/01/01 - 00:00
Bejelentkezési lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók részére

GJFORGNYIL

h, 2018/01/01 - 00:00
Kérelem az Itv. 26. § (1) bek. l) pontja szerinti illetékmentesség biztosításáhozés az Itv. 26. § (10) bek. szerinti nyilatkozat/bejelentés gépjármű-forgalmazókrészére

KOMA

h, 2018/01/01 - 00:00
Összevont nyomtatvány a köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatosügyek intézéséhez

L1

h, 2018/01/01 - 00:00
Adatlap a közigazgatási hatósági, bírósági eljárási illeték leletezéséhez

L2

h, 2018/01/01 - 00:00
Adatlap a gépjármű, pótkocsi vagyonszerzési illeték leletezéséhez

18T1044D

h, 2018/01/01 - 00:00
BEJELENTŐLAP Az Art. 1. sz. melléklet 14. pontja alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról

BION

h, 2018/01/01 - 00:00
BION bevallás az 500 000 forintot meghaladó bírósági eljárási illeték önadózással  történő teljesítéséhez az Itv. 74. § (1b)-(1d) alapján

18T1044TEL

h, 2018/01/01 - 00:00
BEJELENTŐLAP Az Art. 1. sz. melléklet 14. pontja alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, telefonos bejelentés esetén Ez a nyomtatvány elektronikus úton vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

18T1045TEL

h, 2018/01/01 - 00:00
BEJELENTŐLAP Az Art. 1. sz. melléklet 14. pontja alapján a közérdekű nyugdíjas szövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, telefonos bejelentés esetén Ez a nyomtatvány elektronikus úton vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

18TRAKT

h, 2018/01/01 - 00:00
Kérelem termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt

18T34

h, 2018/01/01 - 00:00
ADATLAP magánszemély adóazonosító jelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez

18TING

h, 2018/01/01 - 00:00
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ADÓHATÓSÁGAI SZÁMÁRA JEGYZŐI ADATSZOLGÁLTATÁS az ingatlannal rendelkező külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról

18TADRI

h, 2018/01/01 - 00:00
IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM Cégbejegyzésre kötelezett szervezetben vezető tisztségviselőként, cégvezetőként, képviseletre jogosult tagként, vagy korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagjaként, részvényeseként, ilyen mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában bármely tagjaként vagy részvényeseként, egyszemélyes gazdasági társaság esetében a tagként vagy részvényesként történő részvétel megtagadása feltételeinek vizsgálatáról

18T201INT

h, 2018/01/01 - 00:00
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP A magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozásnak a társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatóként történő bejelentkezésére, változásbejelentésére

BEV_J02

h, 2018/01/01 - 00:00
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes éshabzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék utánfizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzésseltörténő helyesbítéséről

18T1043TEL

h, 2018/01/01 - 00:00
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatainak telefonos bejelentéséről Ez a nyomtatvány elektronikus úton vagy papír alapon nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

18TKORNY

h, 2018/01/01 - 00:00
Bejelentés a 2018. évi környezetvédelmi termékdíj-kötelezettségről

18T201TSZ

h, 2018/01/01 - 00:00
18T201TSZ Bejelentő és változásbejelentő lap az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére

18T101

h, 2018/01/01 - 00:00
Bejelentő és változásbejelentő lap azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

18T101E

h, 2018/01/01 - 00:00
Bejelentő és változásbejelentő lap az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

Napi teszt


Napi Tipp

A 3.200.000 Ft-ot meghaladó osztalékkivétet érdemesebb pár évente eszközölni a 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség miatt (450.000 Ft).

1998. évi...