NAV hírek

Tartalom átvétel NAV-hírek
Ez a hírcsatorna összesítve tartalmazza valamennyi magyar nyelvű RSS-csatorna - kivéve a régiós csatornák - információját
Frissítve: 2 óra 41 perc

EMEGKERH

cs, 2018/01/11 - 15:03
Az EMEGKERH űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál hivatali kapun keresztül. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

EMEGKER

cs, 2018/01/11 - 15:03
Az EMEGKER űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

Jövedéki adót visszaigénylő gazdák, figyelem!

cs, 2018/01/11 - 10:48
A jövedéki adót visszaigénylő gazdákat érintő fontos változás, hogy 2017-ben megváltoztak a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj adóvisszaigénylésének szabályai.

1811

cs, 2018/01/11 - 10:46
1811. számú bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről Kérjük, hogy a bevallást ne nyújtsa be 2018. január 1-je előtt!

18110

cs, 2018/01/11 - 10:46
18110. számú igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez Kérjük, hogy az igénylőlapot ne nyújtsa be 2018. január 1-je előtt!

B400

cs, 2018/01/11 - 08:50
B400-as adatlap ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozásavagy visszterhes szerzése esetén a különböző adatok bejelentésére

CSEKK

sze, 2018/01/10 - 16:08
Kérelem postai készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez

SPORTBEJ

sze, 2018/01/10 - 00:01
Bejelentés a látvány-csapatsport, valamint az olimpiai pályázattámogatásáról

1843

sze, 2018/01/10 - 00:01
Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól,az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségrőlés adatszolgáltatásról, valamint az osztalék utáni adót kiváltó adóról, innovációsjárulék előlegről és járulékról

18AIFRS

k, 2018/01/09 - 14:41
Az IFRS-ek alkalmazására áttérő, adóelőleg kiegészítésére nem kötelezett adózókTao. tv. 18/D. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatása

Figyelemfelhívás a rózsaszín csekken teljesíteni kívánt adófizetések következményeire

k, 2018/01/09 - 14:08
Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV itt olvasható tájékoztatójának megfelelően jár el, akkor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 247. §-a alapján jogkövetkezmény az Ön részére nem állapítható meg. A fentiek alkalmazása az esetleges adóhiány megfizetése alól nem mentesít. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Cigaretta a hűtőtáskában, dohány az elakadásjelző helyén és alkohol a pótkerékben

k, 2018/01/09 - 10:28
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei 11,5 kilogrammfogyasztási dohányt, 262 doboz adózatlan cigarettát és 8 liter alkoholtfoglaltak le néhány óra leforgása alatt három személyautóban, Röszkén.

18251

k, 2018/01/09 - 10:07
Bevallás a társasági adóelőlegről, az innovációs járulékelőlegről, az energiaellátók jövedelemadó-előlegéről, valamint a növekedési adóhitelről a 2018. évben átalakulással létrejött jogutód adózók részére

TAONY

k, 2018/01/09 - 10:05
Nyilatkozat a társaságiadó-bevallásról az Art. 31. § (5) bekezdése alapján

16SZJA

h, 2018/01/08 - 16:32
(1653) Bevallás a 2016. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

PTGTAXSZ

h, 2018/01/08 - 16:02
Kérelem a pénztárgép, taxaméter szervizelésének nyilvántartásba vételéhez, törléséhez, továbbá a műszerészi igazolvány, plombanyomó igényléséhez, változás bejegyzéséhez. A verzióváltásra technikai okok miatt került sor. Kérjük, hogy az új verzióthasználja.

Napi teszt


Napi Tipp

A cégre megvásárolt személygépkocsi nettó értékét 5 év alatt évi 20 %-os értékcsökkenéssel írhatjuk le mint költséget.

1996. évi LXXXI. Tao. törvény 2. számú melléklet (4...