NAV hírek

Tartalom átvétel NAV-hírek
Ez a hírcsatorna összesítve tartalmazza valamennyi magyar nyelvű RSS-csatorna - kivéve a régiós csatornák - információját
Frissítve: 2 óra 45 perc

Adózói tájékoztató Magyarország 2018. január 1-jétől alkalmazható adóegyezményeiről

h, 2018/01/15 - 10:46
Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV itt olvasható tájékoztatójának megfelelően jár el, akkor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 247. §-a alapján jogkövetkezmény az Ön részére nem állapítható meg. A fentiek alkalmazása az esetleges adóhiány megfizetése alól nem mentesít. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

102 liter alkohol a házilag átalakított autóban

h, 2018/01/15 - 10:40
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei 102 liter alkoholt és 173 doboz adózatlan cigarettát foglaltak le két személyautóban, Ásotthalmon és Röszkén.

1611

h, 2018/01/15 - 10:38
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

1810B

h, 2018/01/15 - 00:00
Havi bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére

1810M

h, 2018/01/15 - 00:00
Bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek/szervezetek részére

EGYKE

szo, 2018/01/13 - 00:00
Egységes Képviseleti Adatlap - Bejelentés az állami adó- és vámhatósági ügyekképviselő útján történő intézéséhez. Az adatlap módosítását az Elektronikus megkeresés köztartozás behajtására megnevezésű- EMEGKER űrlap külön sorban történő feltüntetése tette szükségessé. Kérjük, hogy nyomtatáskor mindig szíveskedjenek ellenőrizni, hogy valamennyi,bejegyzést tartalmazó pótlapot kinyomtatták. Kérjük, hogy az adatlap új verzióját szíveskedjenek használni.

17M30

p, 2018/01/12 - 14:05
17M30 A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2017. évi személyi jövedelemadóbevallásához

1741

p, 2018/01/12 - 14:01
Bevallás a társasházak részére a 2017. évi személyi jövedelemadóról

ADATLAP_2018

p, 2018/01/12 - 14:01
Adatlap 2018 A munkáltatótól (társas vállalkozástól) származó jövedelemről, azadó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor

1808

p, 2018/01/12 - 13:51
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokrólés egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

ELLUGY

p, 2018/01/12 - 13:28
Adatlap elektronikus ügyintézéshez ellenőrzési eljárás során

1820

p, 2018/01/12 - 00:01
Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

1808INT

p, 2018/01/12 - 00:01
Havi bevallás az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § szerinti kötelezettek részérea szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról - MonthlyDeclaration on social contribution tax, contributions and other data for subjectsas per section 56/A of Act LXXX of 1997. 

1858

p, 2018/01/12 - 00:01
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozóés a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulékkötelezettségeiről

180NAPOS

cs, 2018/01/11 - 17:02
25. év alatti pályakezdők igazolása

18TAOASZ

cs, 2018/01/11 - 16:57
Adatszolgáltatás a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés n) pontja szerinti adóalap-csökkentő tétel alkalmazásához kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés behajthatatlansága esetén

1871

cs, 2018/01/11 - 16:52
Bevallás a tevékenységét 2018. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2018. évben vagy 2019. évtől választó, valamint az egyszerűsített vállalkozói adót 2019. évtől választó adózók részére

17NYK

cs, 2018/01/11 - 16:49
Nyilatkozat külföldi illetőségű magánszemély személyijövedelemadó-bevallás alóli mentesítéséhez a 2017. adóévre DECLARATION Exemption for non-resident private individual from the personal income tax return for tax year 2017

VHCSEL

cs, 2018/01/11 - 15:04
Az adatlap a meghatározott cselekményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárásokmegindítására szolgál

VHATAD

cs, 2018/01/11 - 15:04
Az adatlap a 2017. december 31-én folyamatban lévő, pénzkövetelés behajtása irántivégrehajtási ügyek átadására szolgál hatáskör hiánya miatt

Napi teszt


Napi Tipp

Tudta-e Ön hogy vállalkozásának adószáma felfüggesztésre kerülhet ha a törvényi határidőtől, illetve az esedékességtől számított 365 napon belül nem tesz eleget az állami adóhatósághoz...